გარახა, ნაჯაგუს ნაციხარი, ხედები გარახიდან

This post is also available in: English (English) Русский (Russian)

გარახა (ნაჯაგუ) ქალაქ ჩხოროწყუს შემადგენლობაში შედის, თუმცა ადრე დღევანდელი ჩხოროწყუს ტერიტორია ქვედა ნაჯაგუდ ითვლებოდა.
პროექტი “ჩხოროწყუს კულტურული მემკვიდრეობა” მიმდინარეობს მერიის კულტურის სამსახურის ხელშეწყობით

 • ხედი
 • ხედი
 • ნაციხარი
 • ნაციხარი
 • ნაციხარი
 • გარახა
 • გარახა
 • ხედი
 • ხედი
 • გარახა
 • გარახა
 • გარახა
 • გარახა
 • გარახა
 • გარახა
 • გარახა
 • გარახა
 • ხედი
 • გარახა
 • გარახა
 • ხედი
 • ხედი
 • ხედი
 • ხედი
 • ხედი
 • ხედი
 • ხედი
 • ხედი
 • ხედი
 • ხედი
 • SONY DSC