მთავარი გვერდი Administrative unitsThe village of Taia St. George’s Day 2019 in the village of Otsindale

St. George’s Day 2019 in the village of Otsindale

It was customary for me to celebrate St. George’s Day

On St. George’s Day, worshipers and guests go to the monastery. The road is not easy, but the climb is worth the effort. I would like to pay tribute to the young photographer from Taia Anri Todua, who kind of guided me and took some good pictures.

Landscapes that unfold from the territory of the monastery

Excerpt from an improvised concert organized by the Cultural Service of Chkhorotsku City Hall
The video was shot by Anri Todua.

IMG 3385 scaled
St. George's Day 2019 in the village of Otsindale —

On the territory of the monastery

IMG 3411
St. George's Day 2019 in the village of Otsindale —

The number of guests was relatively small this year. It will be good if you come from other parts of the world on this day

IMG 3424
St. George's Day 2019 in the village of Otsindale —

Bubu is a good Tsuga. He does not like horses and is very noisy

IMG 3460 scaled
St. George's Day 2019 in the village of Otsindale —

Taia and her rural charm

IMG 3461 scaled
St. George's Day 2019 in the village of Otsindale —

Everything here has its history

IMG 3503 scaled
St. George's Day 2019 in the village of Otsindale —

The priest

The exterior of the temple

IMG 3617 scaled
St. George's Day 2019 in the village of Otsindale —

A monastery that is a must see

St. George's Day 2019 in the village of Otsindale —

In the mountains

Thanks to the Culture Service of the City Hall, Atina Tsurtsumia for this good walk.

Taia, I will visit you again <3

Coordinates walk if you want to too

You may also like

Odabade.Ge

ჩხოროწყუს ციფრული არქივი

ჩხოროწყუს ციფრული არქივი

 პროექტი "ჩხოროწყუს ციფრული არქივი"    ააიპ "საქართველოს რეგიონების სივრცის" და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  კულტურის სამსახურის ერთობლივი ინიციატივაა

სამოქალაქო სივრცე

ერთად შევქმნათ სამოქალაქო სივრცე

ერთად შევქმნათ სამოქალაქო სივრცე

  ააიპ "საქართველოს რეგიონების სივრცე"  ღიაა ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის.   

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩხოროწყუს  ელექტრონული ქსელი

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩვენ  ვქმნით  ჩხოროწყუს ელექტრონულ ქსელს, რომელიც  მოიცავს  ინფორმაციათა ფართო ქსელს ჩხოროწყუს  და  საქართველოს რეგიონების შესახებ