ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

This post is also available in: English (English)

2014 წლის აღწერის მიხედვით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს 22 309 ადამიანი აქედან 11 037  ქალია, ხოლო მამაკაცები -11 272.

  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტიის მერიის ოფიციალური საიტის მონაცემებით 2015 წლის 20 იანვრისთვის  მოსახლეობა შეადგენდა  33,931 ადამიანს. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე წლის ოქტომბრის  თვის მონაცემებით პენსიის მიმღებია 5,171 ბენეფიციარი.  მათ შორის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა რაოდენობა არის 2,845 ადამიანი.

ჩვენ ამ ეტაპზე  მაინც აღწერის მონაცემებს დავეყრდნობით.  ვინაიდან  მიგრაციის ტემპი ინტენსიურია შეცდომები გამორიცხული არაა, რასაც ოპერატიულად გამოვასწორებთყველაზე დიდი ადმინისტრაციული ერთეული დაბა ჩხოროწყუა (3 716),  ლესიჭინე ( 3 121) ხაბუმე  (2609 ) მუხური (1980)  ყველაზე პატარა ადმინისტრაციული ერთეულია ნაკიანი (342)