ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები სამეგრელო- ზემო სვანეთის რეგიონში

DEPA CONSULTING -ის კვლევების მიხედვით,  სამეგრელოში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებად მიჩნეულია:

ა) არაკვალიფიციურ და დაბალკვალიფიციურ კადრებს შორის: ფიზიკური მუშა, მძღოლი, სანიტარი.

ბ) სპეციალური განათლების მქონე კადრები: საექთნო საქმიანობისა და მეანობის სპეციალისტ-პროფესიონალი, მდივანი და ოპერატორი, სამრეწველო დანადგარების მოძრავი ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი, ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მექანიკოსი, მექანიკური მოწყობილობების ტექნიკოსი, საზღვაო მრეწველობის და თევზჭერის სპეციალისტი, ელექტროშემდუღებელი, აღრიცხვის მწარმოებლები.

გ) მაღალკვალიფიციური კადრები: არქიტექტორი, ინჟინერი, ინჟინერ-ტექნოლოგი, ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურის პედაგოგი, საწარმოო და საექსპლუატაციო განყოფილების მენეჯერი, კვების ტექნოლოგი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი, მაღალი ძაბვის ელექტროინჟინერი, ფინანსისტი,მენეჯერი, აგრონომი