სსიპ მუხურის თემის საჯარო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა-61

მოსწავლეები – 286

სკოლა ფუნქციონირებს 1872 წლიდან