სოფლის აკადემია ჩხოროწყუში

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში საფუძველი ჩაეყარა ,,სოფლის აკადემია”-ს პროექტის განხორციელებას. აღნიშნული პროექტს ევროკავშირისა და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი”-ის განახორციელებს.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ასოციაცია სოფლის განვითარებისათვის” თანადგომით ხორციელება. პროექტის დაფინანსება 29,144 ლარს შეადგენს. პროექტს თანადამფინანსებლებიც ყავს. პროექტის მიზანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, ბიზნეს სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით და თანამონაწილეობით დაინტერესებულ პირთა ჯგუფებისათვის სოფლის მეურნეობის,როგორც პრიორიტეტული სექტორის პოპულარიზაცია, ცოდნის ამაღლება და უნარების გაძლიერება სოფლის მეურნეობის საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნით ჩვენს მუნიციპალიტეტში .