ლესიჭინეს #1 საშუალო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა:34

მოსწავლეები: 169

ინფორმაციები ლესიჭინის შესახებ