ზუგდიდის ღია ბიბლიოთეკამ ჩხოროწყუელ მოსწავლეებს უმასპინძლა

ზუგდიდის ღია ბიბლიოთეკამ ჩხოროწყუელ მოსწავლეებს უმასპინძლა. სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა სამეგრელო ზემო სვანეთში კოკა მებონიამ მათ მიაწოდა ინფორმაცია სახლხო დამცველის საქმიანობაზე გენდერის მიმართულებით.
შეხვედრა გაიმართა მშვიდობისა და განვითარების აკადემიის ინიციატივით.