ოთხშაბათი, დეკემბერი 6, 2023

Basa Sichinava Silk Factory in the village of Lesichine

ავტორი chkhorotskuge

Sericulture in Georgia has a long history. The thread obtained from the silk park was used to make various types of fabric. Since the mid-19th century, silk factories were opened. In 1860, in the village of Lesichina, the princely peasant Basa Sichinava, together with the Greek Marcopoulos, founded a silk factory.

Basa Sichinava’s table in Chkhorotsku Museum

Before that, he had been a silk merchant for several years. The plant operated on 40 machines that were manually driven. The silk products produced here were regularly sent by the industrialist to Marseille.


In the 70s of the nineteenth century, the production of Basa Sichinava expanded. 70 workers worked here. The cost was up to 10,000 rubles. The products were sold in Marseille and Lyon. During the crisis years, B. Sichinava traded with the silk Park.


The silk produced at Basa Sichinava was of high quality.
According to the Kavkaz newspaper, Sichinava received a silver medal from Georgia at the Russian industrial exhibition in Moscow in 1882 for organizing a steam silk factory of the highest quality.


“Caucasian calendar” according to the data of 1885, considers the silk factory especially worthy of attention
For a long time, the Basa Sichinava plant was the only one in Western Georgia.

His works were published in Georgian and foreign publications of that time. This company lasted until the 90s. In 1893, the factory burned down.

Only a few buildings survive. G. N. Tarainov, who arrived in Lesichine, tells us about the history, achievements and future of the plant, the activities of Basa Sichinava. The collection was published in 1894


Basa Sichinava continued to trade, producing high-quality silk seeds from abroad and distributing them to the villagers


He was going to revive production.Basa Sichinava was a philanthropist, in 1887 he published a letter in the newspaper” ciscari ” about the problems of viticulture in Samegrelo. BASA sichinawa died in 1897.


His business was continued by his children, Simon Sichinava went to France in 1897 to study sericulture, where he spent two years.


In 1899, the “Iveria” by Ilia Chavchavadze published a comprehensive letter of LeschinE silk factory. It is mentioned that B. Sichinava’s children encouraged silk craft, expanded and improved silk production. They distributed the best silk seeds to various firms made by pasteurization, distributed good material to the population, and received a good harvest.

Basa Sichinava’s heirs continued to trade until the first years of Soviet rule
Anzor Sichinava

Шелковая фабрика в селе Лесичине

ავტორი chkhorotskuge

Шелководство в Грузии имеет многовековую историю. Нить, полученная из шелкового парка, использовалась для изготовления различных видов ткани. С середины XIX века были открыты шелковые фабрики. В 1860 году в деревне Лесичине княжеский крестьянин Баса Сичинава, вместе с греком Маркопулосом основал шелковую фабрику.

სხვა თემები:

ბასა სიჭინავას აბრეშუმსახვევი საწარმო სოფელ ლესიჭინეში

ავტორი chkhorotskuge

მეაბრეშუმეობას საქართველოში მრავალსაუკუნოვანი  ისტორია აქვს. აბრეშუმის პარკისგან მიღებულ ძაფს სხვადასხვა სახის ქსოვილის დასამზადებლად იყენებდნენ. მეცხრამეტე საუკუნის შუა ხანებიდან არსდება აბრეშუმის სახვევი  საწარმოები. 1860 წელს სოფელ ლესიჭინეში სამთავრო გლეხ ბასა  ქაიხოსროს ძე სიჭინავას ბერძენ მარკოპულოსთან ერთად  დაუარსებია  აბრეშუმსახვევი ფაბრიკა.

ჩხოროწყუს ციფრული არქივი

ჩხოროწყუს ციფრული არქივი

ჩვენი ამბიციური პროექტი

სამოქალაქო სივრცე

ერთად შევქმნათ სამოქალაქო სივრცე

ერთად შევქმნათ სამოქალაქო სივრცე

  ააიპ "საქართველოს რეგიონების სივრცე"  ღიაა ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის.   

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩხოროწყუს  ელექტრონული ქსელი

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩვენ  ვქმნით  ჩხოროწყუს ელექტრონულ ქსელს, რომელიც  მოიცავს  ინფორმაციათა ფართო ქსელს ჩხოროწყუს  და  საქართველოს რეგიონების შესახებ

CHKHOROTSKU.GE
ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი
Need Help? Chat with us
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00