მთავარი გვერდი Административные единицыДеревня Хабуме Презентация проекта «Познай Хабуме» прошла в общеобразовательной школе в селе Хабуме муниципалитета Чхороцку.

Презентация проекта «Познай Хабуме» прошла в общеобразовательной школе в селе Хабуме муниципалитета Чхороцку.

Проект «Познай( აღმოაჩინე) Хабуме» был представлен в государственной школе в селе Хабуме муниципалитета Чхороцку.
Инициаторы мероприятия — Ассоциация «Билики» и «Гражданское пространство регионов Грузии».


В рамках проекта прошла выставка фотографа Нино Шенгелия. Были представлены работы Хатии Баргатии.
При поддержке Маки Сартании, главы Академии мира и развития, был опубликован календарь с изображением деревни Хабуме.

Студенты представили презентации по истории и туризму.
В мероприятии приняли участие: Леван Цулая, исполнительный директор организации управления маршрутами Самегрело-Земо Сванети (DMO), Давид Гогуа, мэр Чхороцку, Бесик Эсебуа, председатель городского совета Чхороцку.


 Муниципальный проект «Открой Чхороцку» был объявлен на собрании, инициированном Клубом учителей в Центре образовательных ресурсов мэрии Чхороцку и в «Гражданском пространстве регионов Грузии».

IMG 5668 scaled
Презентация проекта «Познай Хабуме» прошла в общеобразовательной школе в селе Хабуме муниципалитета Чхороцку. —

Students presented presentations on history and tourism.

The event was attended by: Levan Tsulaia, Executive Director of Samegrelo-Zemo Svaneti Destination Management Organization (DMO), Davit Gogua, Mayor of Chkhorotsku, Besik Esebua, Chairman of Chkhorotsku City Council.

 The municipal project «Discover» was announced at the meeting, initiated by the Teachers’ Club at the Education Resource Center of Chkhorotsku Municipality and the «Civic Space of the Regions of Georgia».

You may also like

Odabade.Ge

ჩხოროწყუს ციფრული არქივი

ჩხოროწყუს ციფრული არქივი

 პროექტი "ჩხოროწყუს ციფრული არქივი"    ააიპ "საქართველოს რეგიონების სივრცის" და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  კულტურის სამსახურის ერთობლივი ინიციატივაა

სამოქალაქო სივრცე

ერთად შევქმნათ სამოქალაქო სივრცე

ერთად შევქმნათ სამოქალაქო სივრცე

  ააიპ "საქართველოს რეგიონების სივრცე"  ღიაა ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის.   

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩხოროწყუს  ელექტრონული ქსელი

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩვენ  ვქმნით  ჩხოროწყუს ელექტრონულ ქსელს, რომელიც  მოიცავს  ინფორმაციათა ფართო ქსელს ჩხოროწყუს  და  საქართველოს რეგიონების შესახებ