უფასო გვერდი ჩვენ საიტზე

ავტორი chkhorotskuge

ჩხოროწყუში არსებულ ყველა სახელმწიფო, არასახელმწიფო(არასამთავრობო) ორგანიზაციას, სსიპს, პოლიტიკური პარტიების მუნიციპალურ ორგანიზაციებს, კერძო ბიზნესს, ნებისმიერ ჩხოროწყუელსა და ჩხოროწყუს მოყვარულს შეგიძლიათ საკუთარი გვერდი შექმნათ! 

ეს რას ნიშნავს?

blog img — Chkhorotsku,Geთქვენ მოგეცემათ ავტორის სტატუსი, რაც ნიშნავს ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ საკუთარი მოსაზრება,  განცხადება, სარეკლამო წერილი, ხელოვნება, შემოქმედება და ა.შ გააზიაროთ. ცენზურა არ იარსებებს.(იკრძალებაა საავტორო უფლებათა დარღვევა, დეზინფორმაცია,სკაბრეზი,  ტროლინგი, ფლუდი, პორნოგრაფია და  კანონის დარღვევა)

საჭიროების შემთხვევაში მოგეცემათ ქვედომენი, მაგ: lugela.chkhorotsku.ge, რომელიც გადამისამართდება თქვენს გვერდზე. გვერდს ექნება კატეგორიის სახე. საინტერესო მასალა ჩვენს მიერ გადაზიარდება. დეტალების შესახებ მოგვწერეთ