ჩხოროწყუელი მოსწავლის ვახტანგ ვეკუას პატარა წერილი რაიონის ფოლკლორზე. (სტილი დაცულია) მასალა აღებულია:http://lemill.net/ ერის კულტურული დონის შესაფასებლად ფილოსოფოსნი იტყოდნენ: რამდენი საქვეყნოდ ცნობილი მეცნიერი და ფილოსოფოსი ჰყავსო, რამდენი ნიჭიერი სახალხო მთქმელიო, “– წერდა ილია ჭავჭავაძე. სიტყვა ფოლკლორი ინგლისური წარმოშობისაა და ხალხის სიბრძნეზე მიუთითებს, მას კერძო ავტორი არ ჰყავს – ერთი იტყვის, მეორე განავრცობს, მესამეც რაღაც თავისას მიუმატებს და ასე ზეპირ იქმნება ხალხის გულისთქმის გამომხატველი...