fbpx

ბორია გიბირს ნანასუ

ბორია გიბირს ნანასუ ბორია გიბირსუ ნანასუ, არაკის მოიყვენს ჭანდარი, ზიჭონქ ფერაფათ გემობშუ თაკილსუ გენალახები. სი საქორთუო, სკვამი რექ, "შხვა საქორთუო მიქ ძირუ, ვარა მი ძირუნსუ უკული?!" ცა მურიცხეფით ჭვარჭვალანსუ, ცაში ნერი სორე? თუთა გელაფალუნსინი გურ...