ჩხოროწყუს ანსამბლი, 1955 წელი 12 მაისი.

ჩხოროწყუს ანსამბლი, 1955 წელი 12 მაისი