ჩხოროწყუს ავტოსადგური 1986-87 წლები

ჩხოროწყუს ავტოსადგური 1986-87 წლები. შენგელია უფროსი მეგობრებთან ერთად 

უკან ჩანს ძველი ავტოსადგური