რკინის სახელოსნოს ნაწილი

რკინის სახელოსნოს ნაწილი ( ძ.წ მეშვიდე-მეექვსე საუკუნეები)