ადიდებული ხობისწყალი

ხანგრძლივმა წვიმებმა ხობისწყლის ადიდება გამოიწვია