ჯგუფი “ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი და ჩხოროწყუელები”

“საქართველოს რეგიონების სამოქალაქო სივრცის” ინიციატივით ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელის ფარგლებში ჯგუფი “ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი და ჩხოროწყუელები ფუნქციონირებს.

ჯგუფში შეგიძლიათ თქვენთვის საჭირბოროტო პრობლემა წინ წამოწიოთ, ატვირთოთ თქვენი სოფლისა თუ უბნის ფოტოები, განიხილოთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს შეეხება და უფასოდ დადოთ ნებისმიერი ტიპის განცხადება , რომელიც ჩხოროწყუს თემატიკას შეეხება.

იკრძალება სპამი და ფლუდი

მოიწვიეთ მეგობრები 🙂

ვიწვევთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაციებს. ხელმძღვანელ პირებს.ტაბუ არაა