ხავერდოვანას მღვიმე

This post is also available in: English (English)

მდებარეობა:მიგარიის კირქვული მასივი;

სიღრმე 400 მეტრი,

სიგრძე 1,5 კმ.  მღვიმე  იწყება 75 მეტრი სიღრმის  ჭით. 

 გაედინება ნაკადული რომელიც გამოდის 7 კმ-ს დაშორებუთ შურუბუმის მღვიმეში. მღვიმე არის 4 სართულიანი, პირველი სართული წარმოდგენილია სიმფონიური ტბით.