ხაბუმის ფოტო და ვიდეოქრონიკა 1982 წელი

ხაბუმის ფოტო და ვიდეოქრონიკა. საოჯახო არქივიდან. გაქვთ საინტერესო ინფორმაცია, ცნობები, ვიდეო და აუდიოინფორმაცია, დაგვიკავშირდით