ჭოღას თემის საჯარო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა:39

მოსწავლეები: 181

მოსწავლეთა შემოქმედება