ჩხოროწყუს სატყეო მეურნეობის თანამშრომლები

ჩხოროწყუს სატყეო მეურნეობის თანამშრომლები ლუგელის ხეობაში

მოგვაწოდა ლევან ჩიქოვანმა

ჩხოროწყუს სატყეო მეურნეობის თანამშრომლები ლუგელის ხეობაში

დემურ ჯოლოხავა . ცხოვრობდა სოფელ ხაბუმეში.დაიღუპა ლუგელას ხეობაში

დემურ ჯოლოხავა .
სატყეო მეურნეობის თანამშრომლები და ადგილობრივი მწყემსები, 70-იანი წლები
თანამშრომლები
სატყეო მეურნეობის თანამშრომლები და ადგილობრივი მწყემსები, 70-იანი წლები
სატყეო მეურნეობის თანამშრომლები და ადგილობრივი მწყემსები, 70-იანი წლები
სატყეო მეურნეობის თანამშრომლები და ადგილობრივი მწყემსები, 70-იანი წლები
სატყეო მეურნეობის თანამშრომლები, 70-იანი წლები