ჩხოროწყუს მერიის სტრუქტურა

ჩხოროწყუს მერიის სტრუქტურული ხე იხილეთ

ჩხოროწყუს მერს ყავს ორი მოადგილე: გოჩა ჩიქოვანი და ვალერი თოდუა

არსებობს სამსახურები, ხოლო სამსახურებს სამსახურთა განყოფილებები ექვემდებარება.

ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს ყავს მერის წარმომადგენელი.შესაბამისად ისინი ექვემდებარებიან მერს.

თითოეული პერსონის, სამსახურების, ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენელთა შესახებ ინფორმაცია იხილეთ მერიის საიტზე

მისამართი: ჩხოროწყუ, დავით აღმაშენებლის ქ #1