ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელის შესახებ

პროექტი მიმდინარეობს “საქართველოს რეგიონების სამოქალაქო სივრცის” ეგიდით . პროექტის მიზანია წარმოაჩინოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი და მი შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს მოსახლეობას

ადმინისტრატორები:

გიორგი გოგუა – გვერდის ადმინისტრატორი

ნინო შენგელია- გვერდის ადმინისტრატორი
დავით ცქვიტაია- ააიპ”საქართველოს რეგიონების სამოქალაქო სივრცის” დირექტორი
ლაშა მებონია-ააიპ”საქართველოს რეგიონების სამოქალაქო სივრცის” დირექტორი

თითოეულ გვერდს ასევე ყავს თავისი ადმინისტრატორი და რედაქტორები.