შპს ” ქიმბაქტი”

სტატუსი: “შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება”

მისამართი: ჩხოროწყუ, კოსტავას ქუჩა #5

საიდენტიფიკაციო კოდი:442260027

ტენდერების მონიტორინგი