ქვედა ჩხოროწყუს #1 საჯარო სკოლა

მასწავლებელთა რაოდენობა:31

მოსწავლეთა რაოდენობა: 136

სკოლას უტარდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები