სსიპ ხაბუმეს თემის N1 საჯარო სკოლა

მასწავლებელი:66

მოსწავლე:235

ხაბუმის საშუალო სკოლა მდებარეობს დადიანების ძველი აგარაკის ადგილზე. სკოლის ისტორიის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ