სსიპ ნაფიჩხოვოს თემის საჯარო სკოლა

მასწავლებელი:64

მოსწავლე:250