სსიპ ნაკიანის თემის საჯარო სკოლა

მასწავლებლები:16

მოსწავლეები:47