სოფელ ლეწურწუმის სკოლა

მასწავლებლები:22

მოსწავლეები:53