Akhuti – our first visit

Деревня Ахути – наш первый визит

სოფელი ახუთი – ჩვენი პირველი სტუმრობა

The village of Akhuti was the domain of the Jayans. There are several historical monuments, the strongest cave and beautiful views

22894133 10212623927184466 6278075932300662005 n

Legersame

Church of the Savior. One-nave basilica
Photo by Roman Tolordava.

22853008 10212623947544975 1282213463303983526 n

Nazodelavo Cave
Another good photo of Roman Tolordava.

23032777 10212623947624977 7242198381646878433 n

Ode of Kukhalashvilis

photo of Roman Tolordava.

22861365 10212623799821282 3555854907876048260 o

These are already our shots. An old house in heaven

23000262 10212623823821882 4408821303565413775 o

Up close

22861725 10212623801781331 7200650332844061259 o

Natural tunnel

გოგოლ

Gogoleti Basilica Church. It dates back to the seventeenth century, although some scholars and locals believe it is much earlier (tenth to eleventh centuries).
The church is located next to the cemetery, below you will find more photos

გოგოლ 1

Gogoleti Church is being restored

22829826 10212623805821432 690420577660250551 o

Gogoleti

22904709 10212623804021387 7034787657513794322 o

The upper part of Gogoleti— ახუთი / Akhuti

22904563 10212623817581726 2407714880894790759 o

The old stone of the cemetery

1 1

Need a comment?

ნოღა

Jaiani Fortress in the village of Noga (Martvili district) View from Akhuti. It is worth coming here later if I can

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 24

Village views

22829824 10212623803941385 244214219124761571 o
22859820 10212623807341470 5729696365027814620 o
School
22859824 10212623808381496 8665659386823215035 o
Akhuti
22859871 10212623807781481 7038918249383631434 o
🙁
22859981 10212623798741255 1980466513305656171 o
Monument
22860105 10212623821061813 281534813283021634 o
22861529 10212623821021812 6693397536434467721 o
23004504 10212623810701554 1172525902352759210 o 1
This building was historic
23004858 10212623814021637 7280502762045736550 o 1

You may also like

Leave a Reply

Деревня Ахути была областью джаиани. Есть несколько исторических памятников, пещера и красивые виды

22894133 10212623927184466 6278075932300662005 n

Легерсаме

Однонефная базилика
Фото Романа Толордавы.

22853008 10212623947544975 1282213463303983526 n

Пещера Назоделаво
Еще одна хорошая фотография Романа Толордавы.

23032777 10212623947624977 7242198381646878433 n

Дом Кухалашвили

Фото Романа Толордавы.

22861365 10212623799821282 3555854907876048260 o

Это уже наши кадры. Старый дом

23000262 10212623823821882 4408821303565413775 o

Близко

22861725 10212623801781331 7200650332844061259 o

Естественный тоннель

გოგოლ

Гоголети. Он восходит к семнадцатому веку, хотя некоторые ученые и местные жители считают, что это гораздо раньше
Церковь расположена рядом с кладбищем, ниже вы найдете больше фотографий

გოგოლ 1

Церковь восстанавливается

22829826 10212623805821432 690420577660250551 o

Гоголети

22904709 10212623804021387 7034787657513794322 o

Верхняя часть Гоголети— ახუთი / Akhuti

22904563 10212623817581726 2407714880894790759 o

Старый камень кладбища

1 1

Нужен комментарий?

ნოღა

Крепость Джаяни в селе Нога (Мартвилиский район) Вид с Ахути. Стоит приехать сюда позже, если я смогу

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 24

Деревенские виды

22829824 10212623803941385 244214219124761571 o
22859820 10212623807341470 5729696365027814620 o
ШКОЛА
22859824 10212623808381496 8665659386823215035 o
ахути
22859871 10212623807781481 7038918249383631434 o
🙁
22859981 10212623798741255 1980466513305656171 o
22860105 10212623821061813 281534813283021634 o
22861529 10212623821021812 6693397536434467721 o
23004504 10212623810701554 1172525902352759210 o 1
23004858 10212623814021637 7280502762045736550 o 1

You may also like

Leave a Reply

სოფელი ახუთი ჯაიანთა სამფლობელო ყოფილა. აქ რამდენიმე ისტორიული ძეგლია, უმაგრესი მღვიმე და მშვენიერი ხედები 

22894133 10212623927184466 6278075932300662005 n

ლეგერსამე

მაცხოვრის სახელობის ეკლესია. ერთნავიანი ბაზილიკა
რომან თოლორდავას ფოტოშედევრი. მე ვერ მოვახერხე გადაღება,მაგრამ ჩემი ჩხაკუნი რომანის ოსტატობასთან ახლოსაც ვერ გაივლის 

22853008 10212623947544975 1282213463303983526 n

ნაზოდელავოს მღვიმე
რომან თოლორდავას კიდევ ერთი კარგი ფოტო. ადგილზე კი დამატებითი ინფორმაცია

23032777 10212623947624977 7242198381646878433 n

კუხალაშვილების ოდა სურათის ავტორი რომან თოლორდავა.

22861365 10212623799821282 3555854907876048260 o

ეს უკვე ჩვენი გადაღებულები. ძველი სახლი სამოთხეში

23000262 10212623823821882 4408821303565413775 o

უფრო ახლოდან

22861725 10212623801781331 7200650332844061259 o

ბუნებრივი გვირაბი

გოგოლ

გოგოლეთის ბაზილიკური ეკლესია. განეკუთვნება მეჩვიდმეტე საუკუნეს, თუმცა მეცნიერთა ნაწილისა და ადგილობრივი მოსახლეობის აზრით, ის გაცილებით უფრო ადრეულია (მეათე-მეთერთმეტე საუკუნეები)
ეკლესია სასაფლაოსთან მდებარეობს, ქვემოთ კიდევ იხილავთ სხვა ფოტოებს

გოგოლ 1

მიმდინარეობს გოგოლეთის ეკლესიის რესტავრაცია

22829826 10212623805821432 690420577660250551 o

გოგოლეთი

22904709 10212623804021387 7034787657513794322 o

გოგოლეთის ზედა ნაწილი — ახუთი / Akhuti-ში. 

22904563 10212623817581726 2407714880894790759 o

სასაფლაოს ძველი ქვა

1 1

კომენტარი საჭიროა?

ნოღა

ჯაიანების ციხე სოფელ ნოღაში ( მარტვილის რაიონი) ხედი ახუთიდან. ღირს შემდგომში აქ მისვლა, თუ მოვახერხე

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 24

სოფლის ხედები

22829824 10212623803941385 244214219124761571 o
ჩვენი სოფლის მაღაზია ფერდობზეა მაღალზეა, შიგ არაფერი არაა, მაშ რად ქვია მაღაზია? —
22859820 10212623807341470 5729696365027814620 o
სკოლა
22859824 10212623808381496 8665659386823215035 o
ახუთი
22859871 10212623807781481 7038918249383631434 o
ეჰ…..
22859981 10212623798741255 1980466513305656171 o
შინმოუსვლელის მონუმენტი
22860105 10212623821061813 281534813283021634 o
22861529 10212623821021812 6693397536434467721 o
23004504 10212623810701554 1172525902352759210 o 1
ეს შენობა ისტორიული ყოფილა
23004858 10212623814021637 7280502762045736550 o 1
წავედით. დავბრუნდებით

You may also like

Leave a Reply

Odabade.Ge

ჩხოროწყუს ციფრული არქივი

ჩხოროწყუს ციფრული არქივი

 პროექტი "ჩხოროწყუს ციფრული არქივი"    ააიპ "საქართველოს რეგიონების სივრცის" და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  კულტურის სამსახურის ერთობლივი ინიციატივაა

სამოქალაქო სივრცე

ერთად შევქმნათ სამოქალაქო სივრცე

ერთად შევქმნათ სამოქალაქო სივრცე

  ააიპ "საქართველოს რეგიონების სივრცე"  ღიაა ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის.   

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

ჩვენ  ვქმნით  ჩხოროწყუს ელექტრონულ ქსელს, რომელიც  მოიცავს  ინფორმაციათა ფართო ქსელს ჩხოროწყუს  და  საქართველოს რეგიონების შესახებ