მუხური და ლუგელას ხეობა წლების წინ

მუხური და ლუგელას ხეობა წლების წინ, საბჭოთა პერიოდში. გაფერადება ნეიროქსელების გამოყენებით.მოგვაწოდა ლევან ჩიქოვანმა

ხობისწყლის ხეობა