მუხურის სიმბოლო – გიგანტური ჭადრის ხე

მუხურის სიმბოლო – გიგანტური ჭადრის ხე, სკოლის ეზოში. დარგულია 19 საუკუნის ბოლოს ლუკა შამას ძე ჩიქოვანის მიერ.