ლესიჭინეს #2 სკოლა

მდებარეობა: ჩხოროწყუს რაიონი, ლესიჭინეს თემი

მასწავლებელთა რაოდენობა: 26

მოსწავლეები: 150

ფეისბუქი