ფოლკლორი

ფოლკლორი

მოსწავლე ვახტანგ ვეკუა ჩხოროწყუს რაიონში გავრცელებულ ფოლკლორზე

ჩხოროწყუელი მოსწავლის ვახტანგ ვეკუას პატარა წერილი რაიონის ფოლკლორზე. (სტილი დაცულია) მასალა აღებულია: