ზუმის საჯარო სკოლა

ლოკაცია: ზუმი

მასწავლებელი:29

მოსწავლე:119

ზუმის სკოლის სტადიონი