ვინ ხელმძღვანელობდა ჩხოროწყუს?

by chkhorotskuge

ისტორიაში ყველას თავისი კვალი შეაქვს. ვალერიან ახალიას წიგნის მიხედვით

“პირველი მდივნები” ” კომუნისტური ჩხოროწყუს ხელმძღვანელები

ჩხოროწყუს პრეფექტები და გამგებლები

მამუკა ვეკუა

მერაბ შელია

დათო გოგუა- ამჟამად ჩხოროწყუს მერი

You may also like