გვიან ფეოდალური ხანის ეკლესია ახუთში

ლოკაცია : ახუთის ადმინისტრაციული ცენტრი, საკაჭარაო. თარიღდება გვიან ფეოდალური ეპოქით