ჩხოროწყუელები მეწყერსაშიშ ზონაში

ჩხოროწყუს ტელევიზიის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მეწყერსაშიშ მყოფი მოსახლეობის პრობლემების შესახებ