ახუთის პირველი სკოლა

მასწავლებლები:29

მოსწავლეები:129

https://www.facebook.com/akhutis.skola