ახუთის მეორე სკოლა

მდებარეობა: სოფელი ახუთი

მასწავლებლები:16

მოსწავლეები:51