ა(ა)იპ “ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის ცენტრი”

სტატუსი – არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

მისამართი: ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის ქ #17

მობ: 595 95 61 08