ა(ა)იპ “ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრისა და კომპლექსური სასპორტო სკოლის გაერთიანება

სტატუსი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

მის: ჩხოროწყუ, ჭავჭავაძის ქ #3